چهارمین جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان

چهارمین جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۳۰ ، با حضور مدیریت مدرسه و مشاورین آموزشی و معاونین و اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان برگزار شد. در این جلسه ابتدا جناب آقای مهندس گیلان پور ضمن خوش آمدگویی ، گزارشاتی را در خصوص آموزش و پرورش مدارس […]
ادامه مطلب
تحقیق ارتباط آب و هوای سالم

فراگیران پژوهشگر عطارد تحقیق خود را در ارتباط با آب و هوای سالم،عوامل آلودگی آب و هوا، راههای حفاظت از محیط زیست ، تاثیر آب و هوا در زندگی جانداران ارائه دادندو سبب افزایش گنجینه ی اطلاعات در دوستان خود شدند.
ادامه مطلب