قدیمی ترین فسیل پرنده

1.4

آرکئوپتریکس قدیمی ترین فسیل پرنده ای است که تا کنون کشف شده است. این پرنده استخوانهایی شبیه به خزندگان داشته و در منقار ش آثار دندان های کوچک و تیز  دیده شده است. جالب این است که این فسیل را یک معلم دوره ی ابتدایی که با دانش آموزانش به گردش علمی رفته بودند در میان سنگهای آهکی معدنی در جنوب آلمان کشف کردند.

 این فسیل 140 میلیون ساله در هر بال خود سه انگشت دارد و دم دراز و استخوانی آن ،نشان دهنده ی رابطه ی خانوادگی نزدیک او با خزندگان است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط: