کادر آموزشی

معرفی کادر آموزشی پیشگامان :

 • مهندس رامین گیلان پور – مدیریت مجتمع آموزشی پیشگامان ایران
 • استاد حسن محمودی زاده – مشاور ارشد آموزشی مجتمع پیشگامان
 • استاد فرزام فراست – مشاور مدیریت و ناظر آموزشی مجتمع آموزشی پیشگامان ایران
 • خانم مریم گیلان پور – معاونت پشتیبانی و مدیر امور اجرایی
 • مهندس امیر گیلان پور – مدیر امور آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری
 • آقای میلاد تقی زاده – ناظم و مربی فوتبال
 • آقای مازیار پرتوی – ناظم و مربی بسکتبال
 • آقای میلاد افتخاری – ناظم و مربی ژیمناستیک
 • خانم پورجوادخواه – مسئول پشتیبانی و تدارکات
 • خانم سیف زاده – کادر اجرایی -امور اداری پیشگامان
 • خانم فعال – کادر اجرایی – امور اداری
 • خانم عباسی – مربی بهداشت مجتمع
 • آقای مقدسی- مسئول فناوری اطلاعات
 • خانم زعیمی – مدرس کامپیوتر
 • آقای قلی پور – مدرس شطرنج
 • خانم زبردست – مدیرگروه زبان
 • آقای حامد رضانژاد – مدیر گروه ورزش و مربی بسکتبال
 • خانم نازی رضازاده – ناظم زبان و عضو گروه زبان
 • خانم صنم کشف نما – مدرس زبان ویژه پیش دبستانی
 • آقای شهریار زراعتکار – مدرس رباتیک پیشرفته مجتمع پیشگامان
 • خانم سالاری – مدرس کامپیوتر ویژه پیش دبستانی و اول ابتدایی
 • خانم زعیمی – مدرس کامپیوتر دوم به بالا
 • آقای سروش کمالی – مربی فوتسال
 • آقای آرمین فرازمند – مربی فوتسال
 • آقای حقیقی – مربی ژیمناستیک
 • خانم ناصح – مربی هنر ویژه کودکان
 • آقای حاج قنبر – استاد شطرنج
 • خانم باقر زاده – مربی شطرنج
 • آفای زارع – مدیر شعبه دو – مدرس آزمایشگاه تخصصی علوم

 

Be Sociable, Share!