کادر پیشگامان ایران

معرفی هیأت مدیره، کادر مدیریت ، ناظمین ، فوق برنامه و آموزشی پیشگامان ایران

هیأت مدیره:

 • مهندس رامین گیلان پور – رئیس هیأت مدیره
 • دکتر امید امیرخانی – مدیر عامل
 • مهندس امیرگیلان پور  –  نایب رئیس هیأت مدیره
 • مریم گیلان پور – عضو هیأت مدیره
 • محمودرضا عباسی – عضو هیأت مدیره
 • ذلیخا پورصدراله – عضو هیأت مدیره 

 

مدیریت:

 • مهندس رامین گیلان پور – مدیر مجتمع آموزشی پیشگامان ایران
 • دکتر فرزام فراست – مشاور مدیر و مشاور ارشد آموزش مجتمع آموزشی
 • سرکارخانم مریم گیلان پور – معاون آموزشی پیشگامان ایران
 • مهندس امیر گیلان پور – معاون پژوهش و فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی
 • خانم سیف زاده – معاون اجرایی – مسئول پذیرش شعبه ۱
 • خانم انصافی – معاون اجرایی – مسئول پذیرش شعبه ۲
 • خانم پورصدراله – مسئول امور اداری
 • خانم پورجوادخواه – کارشناس امور مالی
 • خانم عباسی – کارشناس بهداشت و سلامت مجتمع آموزشی
 • خانم طلوعی – مربی پرورشی و روابط عمومی

ناظمین:

 • عارف ترابی – ناظم شعبه ۱
 • مازیار پرتوی – ناظم شعبه ۱
 • میلاد تقی زاده – ناظم شعبه ۲
 • محمدرضا غروبی – ناظم شعبه ۲

تربیت بدنی و ورزش:

 • آرمین فرازمند – مربی فوتسال
 • امیر فرداحمدی – مربی فوتسال
 • مازیار پرتوی – مربی بسکتبال
 • خانم محمودی – مربی ژیمناستیک ، بازی های هدفمند و خلاق
 • عارف ترابی – مربی و مجری حیاط پیشگام و تثبیت یادگیری

فوق برنامه ها :

معلمان :

 • خانم فیضی زاده – معلم پیش دبستان
 • خانم روحی – معلم پیش دبستان
 • خانم رحمن زاده – معلم اول ابتدایی
 • خانم کهبد – معلم اول ابتدایی
 • خانم امانی – معلم اول ابتدایی
 • خانم فلاح – معلم دوم ابتدایی
 • خانم نیکخواه – معلم دوم ابتدایی
 • خانم نظری – معلم دوم ابتدایی
 • خانم حبیبی – معلم دوم ابتدایی
 • خانم فرخی – معلم سوم ابتدایی
 • خانم نظیفی – معلم سوم ابتدایی
 • خانم رهایی بخش – معلم سوم ابتدایی
 • خانم افضلی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم مرادی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم موسوی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم حسنی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم خوش چهره – معلم پنجم و ششم ابتدایی
 • خانم منیری – معلم پنجم و ششم ابتدایی

معلمان پشتیبان:

 • خانم فرزانه پور – پشتیبان آموزش
 • خانم سحرخیز – پشتیبان آموزش
 • خانم جمال زاده – پشتیبان آموزش ( معلم یار)
 • خانم قاسم جانی – پشتیبان آموزش ( معلم یار)
 • خانم لطفی – پشتیبان آموزش ( معلم یار)
 • خانم علیزاده – پشتیبان آموزش ( معلم یار)